Niêm yết công khai danh sách thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư dự án Tuyến đường dọc bờ sông hương
Ngày cập nhật 14/12/2023

 

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai danh sách thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư để các hộ gia đình, cá nhân biết trước khi tổ chức bốc thăm nhận đất,

, dự án Tuyến đường dọc bờ sông hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Huế về việc tổ chức giao đất đợt 1 cho các hộ tại vị trí mố cầu kiệt 266-292 Bùi Thị Xuân đã được phê duyệt; Căn cứ theo thời gian bàn giao mặt bằng để được hưởng chính sách ưu tiên, các trường hợp đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước; Căn cứ Điều 31 Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh, quy định về việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở; Trong đó, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 86 Luật Đất đai, Trung tâm xây dựng phương án như sau:

- Đối với các hộ đã chấp hành việc bàn giao mặt bằng sớm theo Thông báo của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các trường hợp đã bàn giao mặt bằng được ưu tiên chọn vị trí đất theo quy định.

- Thứ tự sắp xếp các trường hợp đã bàn giao mặt bằng theo ngày giờ bàn giao mặt bằng, hộ bàn giao trước ưu tiên trước.

- Những hộ cùng ngày giờ bàn giao thì sắp xếp thứ tự theo vị trí đất thu hồi, vị trí 1 trước, đến vị trí 2, vị trí 3,…, diện tích đất ở thu hồi lớn trước, nhỏ sau, ...

- Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thì sắp xếp thứ tự bốc thăm theo thứ tự diện tích đất ở bị thu hồi lớn trước, nhỏ sau.

Về quỹ đất tái định cư:

- Quỹ đất để bốc thăm đợt 1 gồm 46 lô, phân thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: Tái định cư diện tích thu hồi trên 300m2, mặt tiền đường Trường Đúc và khu quy hoạch bàu vá 4 gồm 06  lô:

Lô: F-1( 202m2), E-1(195,5m2), E-18(195,5m2), E-9(159m2),  E-10(150m2), E-11(177,5m2).

+ Nhóm 2: Tái định cư khu quy hoạch bàu vá 4, gồm 13 lô hộ chính : 

Lô:  D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14 (diện tích 100m2);

Lô D-19 ( diện tích 110m2).

- Nhóm: Tái định cư khu quy hoạch bàu vá 4, gồm 27 lô hộ phụ: 

Lô: C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18 ( diện tích 78,8m2);

Lô: D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-28, D-29, D-30, D-31, D-32, D-33, D-34, D-35, D-36, D-37, D-38, D-39 ( diện tích 80m2).

 (Sơ đồ vị trí các thửa đất tái định cư, Danh sách các nhóm được niêm yết tại UBND phường Phường Đúc)

Về giá giao đất tái định cư:

- Đường Trường Đúc, loại 4C (rộng 19,5 mét) = 9.200.000 đồng/m2.

- Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4 thuộc phường Phường Đúc, Trường An:

+ Đường rộng 13 mét = 4.255.000 đồng/m2.

+ Đường rộng 12 mét = 4.255.000 đồng/m2.

- Đối với các lô đất 02 mặt tiền đường, đơn giá được tính bằng đơn giá của đường có giá cao hơn làm đơn giá chuẩn, cộng thêm 5% đơn giá của đường có giá thấp hơn.

 (Hệ số áp dụng đã được niêm yết tại Thông báo 1583/TB-TTPTQĐ ngày 17/11/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế)

(Kèm theo Danh sách các nhóm; thứ tự ưu tiên

và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế niêm yết công khai danh sách sắp xếp thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm để các hộ gia đình, cá nhân biết trước khi tổ chức bốc thăm (Về thời gian bốc thăm sẽ có giấy mời cụ thể sau).

Thời gian niêm yết: - Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/12/2023

Địa điểm niêm yết:  - Trụ sở UBND phường Phường Đúc

    - Tại điểm sinh hoạt dân cư

    - Gửi trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có   

      đất, tài sản thu hồi đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện

DANH SÁCH SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN, THỨ TỰ BỐC THĂM NHẬN ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TỎA TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG VÀ CẦU VƯỢT SÔNG HƯƠNG, PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC, THÀNH PHỐ HUẾ (Đợt1).
(Kèm theo Thông báo số              /TB-TTPTQĐ ngày         /12/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế)
TT Số HS Họ và tên Tổng diện tích đất đang sử dụng
(m2)
DT đất thu hồi
(m2)
DT nhà ở xây dựng bị thu hồi
(m2)
Kết quả bồi thường về đất Vị trí đất
Phương án
giao đất
tái định cư
(lô)
Bàn giao mặt bằng
Đất ở
(m2)
Đất nông nghiệp liền kề
(m2)
Không bồi thường
(m2)
I   NHÓM ƯU TIÊN VỊ TRÍ THUẬN LỢI CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM
  4 hộ Nhóm 1: Hộ có diện tích đất ở thu hồi lớn trên 300m2 ; Tái định cư mặt tiền đường Đồng Khởi và khu quy hoạch bàu vá 4 ; Gồm 6  lô: F-1( 202m2), E-1(195,5m2), E-18(195,5m2), E-9(159m2),  E-10(150m2), E-11(177,5m2) (diện tích: 150 - 202 m2))
1 92 Ông Hà Hai và các đồng thừa kế bà Nguyễn Thị Sen. Đ/c: 16/5 kiệt 292 Bùi Thị Xuân  345.2 345.2 131.6 290.0 0.0 55.2 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h25
 ngày 24/11/2023
2 88 ông, bà Trần Hồng Vũ - Nguyễn Thị Tuyết; Đ/c: 16/17 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân 417.8 417.8 115.0 300.0 110.0 7.8 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 14h00
 ngày 27/11/2023
3 94 Bà Trần Thị Phường và các đồng thừa kế ông Hà Văn Mát; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân. 448.3 448.3 58.3 364.2 362.0 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 27/11/2023
4 90 Bà Lê Thị Hồng các đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Anh; Đ/c: 16/3 kiệt 292 Bùi Thị Xuân. 327.9 327.9 148.3 234.0 0.0 93.9 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h30
 ngày 27/11/2023
  14 hộ Nhóm 2: Hộ chấp hành bàn giao mặt bằng sớm, tái định cư khu quy hoạch bàu vá 4, gồm 40 lô : 
Hộ chính: 13 lô: lô D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14 (diện tích 100m2); lô D-19 ( diện tích 110m2).
Hộ phụ: 27 lô: lô C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18 ( diện tích 78,8m2); lô D-20, D-21, D-22, D-23, D-24, D-25, D-26, D-27, D-28, D-29, D-30, D-31, D-32, D-33, D-34, D-35, D-36, D-37, D-38, D-39 ( diện tích 80m2).
5 99.2 Ông, bà Trương Trần Thoại Mẫn - Lê Thị Ngọc Phương. Đ/c: 16/15 kiệt 292 Bùi Thị Xuân. Nhà ở trên thửa đất đồng thừa kế ông, bà Trần Lập Nguyễn Thị Cháu  (hs 99) 49.7     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 23/11/2023
6 96 Ông, bà Hà Văn Hùng - Nguyễn Thị Minh  -16/7/292 Bùi thị Xuân - Tp Huế,  Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Mơ (hs 95) 62.5     01 lô Khoản 9 
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 8h58
 ngày 24/11/2023
7 94.5 ông, bà Hà Thị Lan - Nguyễn Hữu Nhật; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94) 28.4     01 lô Khoản 9
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 8h58
 ngày 24/11/2023
8 94.5 Ông, bà Hà Văn Lớn - Đặng Thị Phúc; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94) 84.3     01 lô Khoản 9
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 9h54
 ngày 24/11/2023
9 92 Bà Hà Thị Mai. Đ/c: Đ/c: 16/5 kiệt 292 Bùi Thị Xuân  Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Ở cùng nhà đất của cha là Hà Hai và các đồng thừa kế bà Nguyễn Thị Sen ( hs 92)       01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 10h25
 ngày 24/11/2023
(theo hộ chính)
10 99 Các đồng thừa kế ông, bà Trần Lập - Nguyễn Thị Cháu; Đ/c: 16/15 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân. 339.5 339.5 48.2 330.0 0.0 9.5 Vị trí 3 01 lô Khoản 8
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 14h15
 ngày 24/11/2023
11 99.1 Trần Văn Hiền - Nguyễn Thị Lệ Hà ( chết). Đ/c: 16/15 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế ở cùng nhà Các đồng thừa kế ông, bà Trần Lập - Nguyễn Thị Cháu (hs 99)           01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 14h15
 ngày 24/11/2023
(theo hộ chính)
12 92.1 Ông, bà Trương Đình Lộc - Hà Thị Mười. Đ/c:  16/5 kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đấtÔng Hà Hai và các đồng thừa kế bà Nguyễn Thị Sen  (hs 92) 24.18     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 14h18
 ngày 24/11/2023
13 92.2 Bà Nguyễn Thị Hồng Bích. Đ/c: Đ/c:  16/5 kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đấtÔng Hà Hai và các đồng thừa kế bà Nguyễn Thị Sen  (hs 92) 15.54     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 14h18
 ngày 24/11/2023
14 94.2 Bà Hà Thị Dạng; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Ở cùng nhà bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94)           01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 27/11/2023
(theo hộ chính)
15 94.2 ông, bà Hà Văn Khánh - Võ Thị Bình; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94) 77.4         01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 27/11/2023
16 94.2 Ông, bà  Đinh Như Tuân - Hà Thị Bốn; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94) 61.7         01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 27/11/2023
17 94.2 ông, bà Hà Văn Say - Võ Thị Hằng; Đ/c: 16/7 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế Nhà ở trên thửa đất bà Trần Thị Phường và đồng thừa kế ông Hà Văn Mát  (hs 94) 44.7         01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 27/11/2023
18 122 Ông, bà Lê Văn Mến - Trần Thị Hường; Đ/c: 16/1 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế 145.7 145.7 95.5 136.0 9.7 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h30
 ngày 27/11/2023
19 122.1 Ông, bà Lê Văn Quang - Phan Thanh Trinh. Đ/c: 16/1 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế ở cùng nhà ông, bà Lê Văn Mến - Trần Thị Hường  (hs 122)       01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 15h30
 ngày 27/11/2023
(theo hộ chính)
II   DANH SÁCH BỐC THĂM NHẬN ĐẤT (các lô còn lại của nhóm 2):
    2 hộ (các lô còn lại của nhóm 2)
20 8 Ông, bà Phan Văn Bông - Phan Thị Lệ Thủy; Đ/c: 16/9 kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế 199.2 199.2 68.6 0.0 199.2 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 4
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
21 23 Bà Trần Thị Mơ và các đồng thừa kế ông Dương Văn Châu. Đ/c: 16/9 Kiệt 292 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế 149.4 149.4 53.30 0.0 149.4 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 4
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
Tổng cộng: 21 lô (8 hộ bị thu hồi đất và 13 hộ phụ)

 

Tập tin đính kèm:
TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.967
Truy cập hiện tại 120