V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn. Địa chỉ: 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, thành phố Huế.
Ngày cập nhật 15/12/2023

V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn. Địa chỉ: 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, thành phố Huế.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

Số:  10354     /UBND-NĐ

V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Anh Tuấn.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày    15  tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Địa chỉ: 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc, thành phố Huế.

 

UBND thành phố Huế nhận được kiến nghị của Ông, địa chỉ 9/4 kiệt 266 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế (và Phiếu chuyển đơn của UBND tỉnh tại Công văn 12925/UBND-BTCD ngày 30/11/2023) có nội dung kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương. UBND thành phố trả lời Ông như sau:

Ông Tuấn, địa chỉ 9/4 kiệt 266 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế đang sử dụng thửa đất số 22, tờ bản đồ số 01 (bản đồ thu hồi), diện tích 81,9m2 có 81,9m2 đất nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án nêu trên. Thửa đất trên đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đăng ký biến động ngày 08/6/2022 cho ông Nguyễn Anh Tuấn với diện tích 90,9m2, loại đất ở. Theo Bản đồ thu hồi đất và Phiếu xác nhận kết quả đo đạc thể hiện thửa đất có diện tích 81,9m2, diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án là 81,9m2.

Kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất: ông Nguyễn Anh Tuấn đủ điều kiện bồi thường 100% đất ở, diện tích 81,9m2. Ngày 02/11/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 9755/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó ông Nguyễn Anh Tuấn được bồi thường 100% đất ở, diện tích 81,9m2, với số tiền là 360.729.000 đồng. Việc UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường về đất cho ông Tuấn là đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Không đồng ý với Quyết định của UBND Thành phố, ông Tuấn có đơn đề nghị UBND Thành phố bồi thường đất ở theo đúng diện tích được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp với diện tích 90,9m2.

Ngày 05/12/2023, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã tổ chức kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất và lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thể hiện diện tích thửa đất 90,9m2 (theo đúng diện tích thể hiện tại Giấy chứng nhận), diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi là 90,9m2. Ngày 11/12/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 3690/TNMT-GPMB thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh điều kiện bồi thường về đất, trong đó trường hợp sử dụng đất của ông Nguyễn Anh Tuấn đủ điều kiện bồi thường 100% đất ở, diện tích 90,9m2. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đang lập phương án điều chỉnh giá trị bồi thường cho ông Tuấn dự kiến trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 20/12/2023.

Sau khi UBND thành phố Huế phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế sẽ tiến hành mời Ông để nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo đúng trình tự quy định.

UBND thành phố Huế trả lời để Ông được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.006
Truy cập hiện tại 128