Thông tin tuyên truyền >> Dân vận Chính Quyền
BÁO CÁO Công tác Dân vận Chính quyền năm 2023  
báo cáo số 34 về công tác dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở quý 1 năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.934
Truy cập hiện tại 119