PHƯƠNG ÁN Phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường Phường Đúc
Ngày cập nhật 31/10/2023

PHƯƠNG ÁN

Phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường Phường Đúc

 

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 33/2013/QH13 về luật phòng, chống thiên tại năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

       Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của phường Phường Đúc, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Phường Phường Đúc xây dựng phương án phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn như sau:

Chương I

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của địa phương.

          2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương trong hoạt động phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

          3. Chủ động phòng ngừa - ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, hiệu quả sau thiên tai, sự cố.

         4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

         5. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó với thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

         6. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn phường.

         7. Cung cấp thông tin kịp thời.

Chương II

CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO

       I. ĐỐI VỚI BẢO TRÊN BIỂN ĐÔNG (chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền)

       1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN

       - Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diến biến của bão, tổng hợp và báo cáo triển khai các biện pháp ứng phó về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Huế.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường triển khai công điện cảnh báo bão của trung ương, tỉnh, thành phố.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường rà soát lại các phương án đã xây dựng để sẵn sàng đối phó với bão.

       - Kiểm tra đề xuất và chặt tỉa các cành cây, cây có nguy cơ gãy đổ.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường thống kê đầy đủ số lượng, đối tượng dân cần sơ tán và đảm bảo phương tiện để thực hiện sơ tán.

       - Đài truyền thanh phường, cổng thông tin điện tử phường và các tài khoản mạng xã hội khác của phường thường xuyên thông tin về bão, tác động và ảnh hưởng của bão, các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão; thông báo các văn bản chỉ đạo cấp của trên về diễn biến của cơn bão cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường xác định các cửa hàng, siêu thị để hợp đồng cung cấp lượng thực, thực phẩm, nước sạch. Các cửa hoàng, doanh nghiệp cung ứng vật tự xây dựng.

       2. Đối với đoàn thể

       - Vận động tuyên truyền người dân ý thức tự phòng vệ để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

       - Có kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

       - Có kế hoạch vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ khó khăn khi có thiên tai.

       3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:

       - Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

       - Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

       - Chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết để sẵn sàng sơ tán theo chỉ đạo của Chính quyền.

       - Tham gia cùng Chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc phòng tránh và khắc phục hậu quả bão.

       II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BÃO GẦN BỜ

       1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

       - Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diến biến của bão, tổng hợp và báo cáo triển khai các biện pháp ứng cứu về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Huế.

       - Triển khai thực hiện các công điện chỉ đạo của cấp trên.

       - Ban chỉ huy quân sự phường chủ trì phối hợp với công an phường rà soát các phương án hiệp đồng hỗ trợ sơ tán, ứng phó ở các tổ dân phố. Bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp và phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

       - Lãnh đạo địa phương chỉ đạo, phát động nhân dân chằng chống nhà cửa đề phòng gió lốc và tránh thiệt hại do nước dâng và gió bão gây ra; chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác di dời trên địa bàn phường theo kế hoạch; tổ chức đưa dân sơ tán và quản lý người sơ tán trong suốt quá trình tránh bão; lập các ban tiếp nhận để sắp sếp, bố trí nơi ăn, ở cho người sơ tán. Công tác này phải hoàn thành trước 12 giờ với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn phường.

       - Đối với các trường thực hiện nghiêm các công điện và thông báo của các cấp yêu cầu các trường tổ chức cho học sinh nghỉ học trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão đổ bộ. Tổ chức quản lý tài sản và trang thiết bị của trường, đảm bảo đủ điều kiện dạy học sau bão. Phối hợp với Chính quyền địa phương, hội phụ huynh học sinh tổ chức quản lý việc đi lại của học sinh, hướng dẫn học sinh bảo quản tài liệu, dụng cụ học tập nhất là học sinh tiểu học.

       - Đài truyền thanh phường, công thông tin phường và các mạng xã hội của phường thông báo diễn biến tình hình bão, theo quy định về chế độ thông tin báo bão và trình chiếu hình ảnh minh họa về bão do các cơ quan có thẩm quyền phát hành, cảnh bão tác hại do bão gây ra để cảnh báo cho nhân dân hiểu nhằm có biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả tốt ở từng hộ gia đình. Liên tục cập nhật và phát tin và phát hình về tình hình diễn biến bão.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phối hợp với Mặt trận, Hội chữ thập đỏ, Hội LHPN, Đoàn thanh niên phường đảm bảo cung cấp lượng thực cho dân sơ tán và dân bị thiệt hại do bão; trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu; Tổ chức trực tại các vùng dân cư, vùng có nguy cơ xảy ra rủi ro cao để sẵn sàng trợ giúp. Kiểm soát chặt chẽ không để tiểu thương, các cửa hàng tăng giá các vật tự, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm…trước, trong và đặc biệt là sau khi bão xảy ra.

       - Địa chính xây dựng tổ chức kiểm tra đường xá, cầu cống, công trình đang thị công đảm bảo công tác an toàn, có cảnh báo đối với các điểm cầu, cống, đường xá hư hỏng, xuống cấp trước khi bão đổ bộ.

       2. Đối với đoàn thể

       - Thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

       - Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

       3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

       - Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

       - Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

       - Sẵn sàng thực hiện sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương.

       III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BÃO KHẨN CẤP

       1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

       - Tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan thường trực 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viên để khẩn trương bố trí lực lượng chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả. Triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Báo cáo kết quả triển khai đối phó, tình hình về gió bão, mưa, lũ các sự cố do bão gây ra trên địa bàn phường về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố.

       - Ban chỉ huy quân sự phường, công an phường, Đoàn thanh niên phường chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn.

       - Công an phường triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản nhân dân, Nhà nước, doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật.

       - Trạm y tế phường thực hiện việc huy động cán bộ, nhân viên trạm, các cộng tác viên dân số phục vụ việc sơ cấp cứu, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng có thiên tai.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức trợ giúp, cung ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu…cho người dân phải sơ tán, di dời tránh bão, cứu trợ nhân dân ở vùng thiệt hại, các hộ dân nghèo, cận nghèo, các hộ lao động phổ thông đặc biệt khó khăn, không để người dân thiếu đói.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn, lực lượng chi viên cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo cung cấp dịch vụ hậu cần trước hết là lượng thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư, cứu nạn và giúp đỡ gia đình bị nạn. Triển khai ngay kế hoạch chi tiết việc huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão và khắc phục hậu quả sau bão.

       - Đài truyền thanh phường, cỗng thông tin phường thường xuyên thông tin về bão, tác động và ảnh hưởng của bão, các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão; thông báo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về diễn biến của cơn bão cho người dân biết chủ động phòng tránh.

       2. Đối với các đoàn thể

       - Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

       - Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

       3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

       - Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

       - Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

       - Sẵn sàng thực hiện sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương. Khi bão đổ bộ không ra ngoài nếu không có nhiệm vụ dù vào thời điểm lặng gió. Đồng thời phối hợp với chính quyền tham gia giữ gìn trật tự an ninh nơi ở và nơi sơ tán.

       IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN BÃO ĐỔ BỘ

       1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

       - Đảm bảo chế độ trự chỉ huy, trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian bão đổ bộ.

       - Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường thường xuyên cập nhật thông tin mọi diễn biến, ảnh hưởng của bão. Kịp thời báo cáo những thiệt hại do bão gây ra về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố để có phương án chỉ đạo, xử lý phù hợp.

       - Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng trong quá trình ứng phó với bão.

       2. Đối với các đoàn thể

       - Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

       - Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

       3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

       - Tuyệt đối chấp hành theo các mệnh lệnh của Nhà nước, trong thời gian bão đổ bộ không được đi ra ngoài (ngoài trường hợp được lực lượng chức năng đảm bảo di dời).

       - Có trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh nơi ở và nơi sơ tán.

       V. CÔNG TÁC THỰC HIỆN SAU KHI BÃO ĐI QUA

       - Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn, trật tự.

       - Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.

       - Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp, nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng của bão.

       - Trong thời gian ngắn nhất, huy động nguồn lực tổ chức thu dọn cây xanh, công trình thiệt hại bị ngã đổ, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch do ảnh hưởng của bão…

       - Tổ chức ngay thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” có hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả.

       - Tổ chức kiểm kê đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên.

       - Lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hội (nếu có), đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng trộm cắp, cướp giật và lợi dụng bão để tuyên truyền kích động.

       - UBMTTQVN phường, Hội chữ thập đỏ phường, Hội LHPN phường, Đoàn thanh niên phường, trạm y tế phường tổ chức cứu trợ về lượng thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; huy động toàn lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.

Chương III

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ TÌNH TRẠNG NGẬP LỤT DO MƯA LỚN VÀ XẢ LŨ

I.GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG NGẬP LỤT

1. Thực hiện kịp thời dự báo, cảnh báo

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường thường xuyên cập nhật, bổ sung các điểm cần cảnh báo các vị trí nguy hiểm và địa điểm an toàn di dời dân trên địa bàn phường để xác định thời điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, sẵn sàng các địa điểm di dời dân đến nơi tạm cư an toàn.

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, và các văn bản chỉ đạo của cấp để thông tin cho người dân trên địa bàn phường nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt phương châm chủ động phòng, chống ngập lụt

- Kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, tình hình xả lũ cùng những nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống để các cơ quan, đơn vị, Nhân dân biết và chủ động thực hiện.

- Trực tiếp quản lý địa bàn phải luôn quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” trong giai đoạn phòng, chống ngay tại cơ sở để có kế hoạch tổ chức tốt công tác kiểm tra thực địa trước mùa mưa lũ. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống ngập lụt kéo dài trên diện rộng.

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả

- Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

+ Khi có thông tin dự báo mưa vừa đến mưa to Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chú ý các khu vực trũng thấp, ven sông thực hiện chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó theo phương án. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó.

+ Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cho việc ứng phó theo phương án.

- Đối với người dân

+ Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tự thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

+ Chủ động dự trữ nước sạch, lương thực, thực phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng.

+ Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh, người tàn tật (nếu có) an toàn.

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và tài sản ở những nơi cao ráo.

+ Cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

+ Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm cư an toàn, không bị ngập lụt.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, trường học...

Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kê cao thiết bị, vật tư, hàng hóa, hóa chất, vật dụng... đảm bảo an toàn khi xảy ra ngập lụt.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản.

II. GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ NGẬP LỤT

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN

- Sẵn sàng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với ngập lụt trong bối cảnh đang có dịch bệnh lây lan phải cách ly chống dịch phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh an toàn cho các thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương trong trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt.

- Sẵn sàng phương án phòng dịch cho người dân sơ tán phòng, tránh ngập lụt khi phường đang xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; trong đó, tập trung các nội dung như: cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung;; sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất, chất khử trùng cho các địa điểm sơ tán dân, các khu cách ly tập trung (nếu có); lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó ngập lụt trong trường hợp dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ngập lụt.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn, xả lũ và triển khai các phương án ứng phó của địa phương.

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống giảm thiểu ngập lụt, sơ tán, di dời, cứu trợ khẩn cấp.

- Ban chỉ huy quân sự cùng công an phường triển khai lực lượng, phương tiện sẵn có tổ chức sơ tán, di dời dân và tài sản của Nhân dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ giúp Nhân dân đi lại an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin do người dân cung cấp để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra ngập lụt kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Chữ thập đỏ phường, Hội LHPN phường trợ giúp, hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu... cho người dân phải sơ tán, di dời tránh ngập, cứu trợ Nhân dân vùng ngập sâu, không để người dân thiếu đói.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị ngập sâu để người dân biết và hạn chế đi lại

- Công an phường triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình ngập lụt để trộm cắp, cướp giật.

- trạm Y tế: rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó ngập lụt cho phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện có dịch bệnh; sẵn sàng phương án huy động dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế... cho các địa điểm sơ tán dân, các khu vực cách ly; sẵn có biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng được huy động. Không để xảy ra gián đoạn, bị động trong quá trình vừa di dời vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hỗ trợ của cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ; chủ động sơ tán, di dời dân ở các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư an toàn đã được xác định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng dịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Chỉ đạo huy động lực lượng y - bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

- Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở: Tham gia hỗ trợ ứng trực tại vị trí ngập cục bộ, các tuyến đường bị ngập sâu, đặc biệt là đối với các vị trí cống thoát nước không có tấm lưới chắn rác, hố ga không có nắp hoặc bị hư hỏng.

2. Đối với người dân

- Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập.

- Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

- Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm.

- Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông.

- Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước.

- Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị ngập lụt kéo dài.

- Cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

- Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn.

- Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống đã hết ngập lụt nhưng vẫn còn dịch bệnh.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học...

- Di dời thiết bị, hàng hóa, hóa chất, vật dụng... đến nơi an toàn.

- Tạm ngừng sản xuất, hoạt động khi xảy ra ngập sâu, bị cô lập.

- Bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng ngập lụt để trộm cắp, cướp giật.

- Chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi xảy ra ngập sâu, nguy hiểm.

- Cung cấp kịp thời tình hình thiệt hại cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

III. GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC

- Đưa người dân sơ tán, di dời về nơi ở cũ an toàn, trật tự.

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho Nhân dân.

- Tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tình nguyện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, bảo vệ trật tự và tài sản của Nhân dân trong khu vực bị ngập lụt.

- Tổ chức tiêu độc, khử trùng vệ sinh môi trường, phòng dịch không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

- Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng.

- Căn cứ vào mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và chế độ, chính sách; Ủy ban nhân dân phường quyết định sử dụng dự phòng ngân sách để xử lý nhu cầu khẩn cấp cho việc khắc phục hậu quả do mưa lớn và xả lũ gây ra. Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, Ủy ban nhân dân phường tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố xem xét hỗ trợ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc trước, trong và sau bão, lụt; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

       2. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng trong quá trình ứng phó với bão, lụt.

       - Trong chỉ đạo điều hành ứng phó bão, lụt cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả, di dời dân đến nơi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản nhân dân.

       3. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách. Khi ngập lụt xảy ra tại các khu vực liên quan đến địa bàn lân cận thì phải phối hợp, hỗ trợ với nhau để cùng ứng phó và khắc phục đạt hiệu quả.

       4. Nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN phường sẽ được phân cộng cụ thể tại thông báo kèm theo phương án này.

       5. Khi bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, nước dâng gây ra lụt, ngập nước thì song song thực hiện 2 phương án phòng, chống bão và phương án ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, xã lũ gây ra.

CHƯƠNG IV

XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN

Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn này, bao gồm:

  • Các nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội trong phường (dân quân tự vệ, Ban bảo vệ dân phố, dân phòng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ… và lực lượng hiệp đồng của địa phương…)
  • Các nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trong địa phương.
  • Hệ thống thông tin, truyền thông công cộng.
  • Kế hoạch thực hiện ngân sách phòng, chống thiên tai theo quy định.
  • Các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân.
  • Các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, quỹ PCTT và các tổ chức khác.

UBND phường yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường, các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này./,

 

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

-UBND TP Huế;(để b/cáo)

 

-Đảng ủy phường;

 

-TT HĐND phường;

 

-CT, các PCT UBND phường;

 

-UBMTTQVN phường;

 

Các TV BCH PCTT, TKCN phường;

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

-Các đoàn thể’;

Huỳnh Ngọc Dũng

-09 TDP;

 

-Lưu:VT.VP UBND.

 

                                     

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày