Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng, bao gồm:
Luật Đất đai số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Luật gồm 16 chương, 260 điều, tập trung hoàn thiện các quy định, chính sách. Trong đó, xây dựng hệ thống...
Những trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ Tuần thứ 4, từ ngày 29/1/2024 đến ngày 04/02/2024

Luật Đấu thầu 2023 là một trong 08 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 23/6/2023.

 

Ngày 28-11-2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Tuần thứ 4, từ ngày...
Tuần thứ 3, từ ngày 15/1 đến21/1/2024  Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa:  
    TUẦN THỨ 2 TỪ NGÀY 08/1/2024 ĐẾN 14/1/2024 (LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022 CÓ HIỆU LỤC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2024)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 730.529
Truy cập hiện tại 757