Phổ biến, giáo dục pháp luật >> Mỗi tuần 1 điều Luật
Luật Đất đai số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Luật gồm 16 chương, 260 điều, tập trung hoàn thiện các quy định, chính sách. Trong đó, xây dựng hệ thống...
Những trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ Tuần thứ 4, từ ngày 29/1/2024 đến ngày 04/02/2024
Ngày 28-11-2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Tuần thứ 4, từ ngày...
Tuần thứ 3, từ ngày 15/1 đến21/1/2024  Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa:  
    TUẦN THỨ 2 TỪ NGÀY 08/1/2024 ĐẾN 14/1/2024 (LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2022 CÓ HIỆU LỤC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2024)
Tuần thứ 1 năm 2024: từ ngày 01/1/2024 đến 7/1/2024: NGUYÊN TẮC LẬP DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ PHÁT PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
TUẦN 52 (TỪ NGÀY 25/12/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023) MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐỐT PHÁO
Tuần thứ 51 năm 2023 (ngày 18/12/2023 - 24/12/2023) TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở SƠ SỞ (thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn)  
Những trường hợp được sử dụng đất lâu dài và sử dụng đất có thời hạn và Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và khi nhận chuyển quyền sử dụng đất (Nguồn: Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực thi hành kể...
Để giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể.. thực hiện, chấp hành tốt những quy định về an toàn thực phẩm, Trang thông tin điên tử thành phố xin giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật An toàn thực phẩm Những hành vi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.951
Truy cập hiện tại 120