Cải cách hành chính
      THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NĂM 2023 Từ 15/12/2022 đến 05/12/2023
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH NĂM 2023 (THỜI GIAN: 01/12/2023-05/12/2023)  
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã  
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã  
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 10/2023
tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023..
tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023..
ình hình  giải quyết hồ sơ hành chính tháng 6/2023
Tình hình giải quyết hồ sơ (có các bảng tổng hợp kèm theo): Tổng hồ sơ tiếp nhận: 92, hồ sơ đã giải quyết là 72: hồ sơ trước hạn: 63, đúng hạn 4 tỷ lệ đúng hạn: 94,36%, trể hạn 4, tỷ lệ hồ sơ trể hạn 5,63%; đang giải quyết là 1. Hồ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 325.626
Truy cập hiện tại 12