tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023..
Ngày cập nhật 19/10/2023

tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023..

Tình hình giải quyết hồ sơ (có các bảng tổng hợp kèm theo): Tổng hồ sơ tiếp nhận: 51, hồ sơ đã giải quyết là 48: hồ sơ trước hạn: 41, đúng hạn: 4, tỷ lệ đúng hạn: 88,23%,  trể hạn 3, tỷ lệ hồ sơ trể hạn 6,25%; đang giải quyết 3, trể hạn 3. Số hoá hồ sơ: 86/86 đạt 100%.

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ 01/8/2023 đến 30/8/2023)

 

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

51

48

41

4

3

3

0

3

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

9

9

7

2

0

0

0

0

2

Chứng thực

3

3

3

0

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

3

0

0

0

0

3

0

3

4

Hộ tịch

36

36

31

2

3

0

0

0

 

 

 

 

 

THEO TRẠNG THÁI

 

STT

Trạng thái hồ sơ

Số lượng

 

Tổng cộng

51

1

Hồ sơ đã trả

48

2

Liên thông hồ sơ

3

 

 

 

 

 

 

 

MỨC ĐỘ

 

STT

Mức độ

Số lượng

 

Tổng cộng

51

1

Mức độ 2

49

2

Mức độ 3

2

3

Mức độ 4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ HOÁ HỒ SƠ

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Đã số hóa

Chưa số hóa

 

Tổng cộng

49

49

0

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

9

9

0

2

Chứng thực

3

3

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

3

3

0

4

Hộ tịch

34

34

0

 

 

 

 

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023..

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 325.659
Truy cập hiện tại 13