tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 19/10/2023

tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023

Tình hình giải quyết hồ sơ (có các bảng tổng hợp kèm theo): Tổng hồ sơ tiếp nhận: 21, hồ sơ đã giải quyết là 20: hồ sơ trước hạn: 19, đúng hạn: 1, tỷ lệ đúng hạn: 100%,  trể hạn 0, tỷ lệ hồ sơ trể hạn 0%; đang giải quyết 1, trể hạn 0. Số hoá hồ sơ: 86/86 đạt 100%.

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ 01/9/2023 đến 30/9/2023)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

21

20

19

1

0

1

1

0

1

Bảo trợ xã hội

1

1

1

0

0

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

3

3

3

0

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

3

2

2

0

0

1

1

0

4

Hộ tịch

12

12

11

1

0

0

0

0

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

2

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

THEO TRẠNG THÁI

 

STT

Trạng thái hồ sơ

Số lượng

 

Tổng cộng

21

1

Hồ sơ đã trả

20

2

Liên thông hồ sơ

1

 

 

 
 

 

 

 

MỨC ĐỘ

 

STT

Mức độ

Số lượng

 

Tổng cộng

21

1

Mức độ 2

21

2

Mức độ 3

0

3

Mức độ 4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

SỐ HOÁ HỒ SƠ

TT

Lĩnh vực

Tổng số

Đã số hóa

Chưa số hóa

 

Tổng cộng

21

21

0

1

Bảo trợ xã hội

1

1

0

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

3

3

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

3

3

0

4

Hộ tịch

12

12

0

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

2

0

 

 

 
 

 

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023..

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 558.530
Truy cập hiện tại 221