Giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023
Ngày cập nhật 31/10/2023

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC THÁNG 10/2023

Tình hình giải quyết hồ sơ (có các bảng tổng hợp kèm theo): Tổng hồ sơ tiếp nhận: 27, hồ sơ đã giải quyết là 21: hồ sơ trước hạn: 16, tỷ lệ đúng hạn: 100%, trể hạn 0, tỷ lệ hồ sơ trể hạn 0%; đang giải quyết là 6. Hồ sơ “4 tại chỗ” là 16, tỷ lệ 76,19%. Hồ sơ trực tuyến: 4, tỷ lệ 0,14%. Số hoá hồ sơ: 23/23 đạt 100%.

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ 01/10/2023 đến 31/3/2023)

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

27

21

16

5

0

6

6

0

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

12

10

8

2

0

2

2

0

2

Chứng thực

3

3

0

3

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

2

0

0

0

0

2

2

0

4

Hộ tịch

8

7

7

0

0

1

1

0

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

1

1

0

0

1

1

0

 

 

THEO TRẠNG THÁI

 

TT

Trạng thái hồ sơ

Số lượng

 

Tổng cộng

27

1

Đang xử lý

4

2

Hồ sơ đã trả

21

3

Liên thông hồ sơ

2

 

 

 

 

MỨC ĐỘ

STT

Mức độ

Số lượng

 

Tổng cộng

27

1

Mức độ 2

23

2

Mức độ 3

4

3

Mức độ 4

0

 

 

 

SỐ HOÁ HỒ SƠ

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Đã số hóa

Chưa số hóa

 

Tổng cộng

23

23

0

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

12

12

0

2

Đất đai (Cấp huyện)

2

2

0

3

Hộ tịch

7

7

0

4

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

2

2

0

 

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết Thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023..

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 325.681
Truy cập hiện tại 13