KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 2/2024
Ngày cập nhật 05/03/2024

Tổng hồ sơ nhận 34, hồ sơ đã giải quyết là 30, trong đó 28 trước hạn, 02 đúng hạn, đạt 100%; Hồ sơ đang giải quyết 4, trong đó trong hạn 3 hồ sơ, quá hạn (do cơ quan chuyên môn thành phố chưa giải quyết) 01 hồ sơ

 

1a.SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Top of Form

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

34

30

28

2

0

4

3

1

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

8

7

7

0

0

1

0

1

2

Chứng thực

4

4

4

0

0

0

0

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

3

0

0

0

0

3

3

0

4

Hộ tịch

19

19

17

2

0

0

0

0

Bottom of Form

Đã kết nối EMC

 

1B.MỨC ĐỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Top of Form

TT

Mức độ

Số lượng

 

Tổng cộng

34

1

Mức độ 2

33

2

Mức độ 3

1

3

Mức độ 4

0

Bottom of Form

Đã kết nối EMC

 

1C.SỐ HOÁ HỒ SƠ

Top of Form

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Đã số hóa

Chưa số hóa

 

Tổng cộng

33

33

0

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

8

8

0

2

Chứng thực

4

4

0

3

Đất đai (Cấp huyện)

2

2

0

4

Hộ tịch

19

19

0

Bottom of Form

Đã kết nối EMC

 

 

TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.031
Truy cập hiện tại 129