Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng uỷ phường Phường Đúc
Ngày cập nhật 10/03/2023

Đảng uỷ phường Phường Đúc ban hành thông báo số 18-TB/ĐU ngày 10/1/2023 về Địa điểm, thời gian tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dânvà xử lý những phản ảnh, ý kiến dân nhân dântrên địa bàn phường của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường 06 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Quy định 11-QĐU/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp, xử lý những phản ánh và kiến nghị của công dân; Đảng ủy phường thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

          1. Địa điểm: Trụ sở UBND phường (214 Bùi Thị Xuân – phường Phường Đúc, thành phố Huế) tại phòng làm việc của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường.

          2. Thời gian: Có lịch công tác tiếp dân cụ thể kèm theo.

          Trên đây là thông báo địa điểm, thời gian tiếp công dân, đối thoại trực tiếp công dân và xử lý những phản ảnh, ý kiến nhân dân trên địa bàn phường của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc phản ánh của công dân và cử người tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

Đề nghị HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng ủy thông báo rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân được rõ.

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HUẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC

*

     Phường Đúc, ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

LỊCH TIẾP DÂN

Của Bí thư Đảng ủy phường Phường Đúc

 

STT

Ngày, tháng, năm

Giờ tiếp dân

Phân công cán bộ tiếp dân

Lãnh đạo tiếp dân

Ghi chú

1

13/01/2023 (thứ 6)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

2

27/01/2023 (thứ 6)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

3

13/02/2023  (thứ 2)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

4

24/02/2023 (thứ 6)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

5

08/03/2023 (thứ 4)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

6

29/03/2023 (thứ 4)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

7

14/4/2023 (thứ 6)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

8

27/4/2023 (thứ 5)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

9

10/5/2023 (thứ 4)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

10

25/5/2021 (thứ 5)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

11

12/6/2023 (thứ 2)

8 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

12

29/6/2023 (thứ 5)

14 h 00’

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí Hồ Dung

 

 

          Ghi chú: Trong trường hợp đột xuất do tính chất công việc Đảng ủy sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.917
Truy cập hiện tại 114