công bố danh mục thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 14/02/2023

Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao
gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.994
Truy cập hiện tại 125