quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai
Ngày cập nhật 14/02/2023

Quyết định 322/QĐ-UBND ngày 07 tháng 2 năm 2023 của UBND tỉnh THừa Thiên Huế

Q Y ĐỊNH
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/
Ban Quản lý Khu kinh tế,
công nghiệp tỉnh
/UBND cấp huyện và UBND cấp xã
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.046
Truy cập hiện tại 131