Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch
Ngày cập nhật 14/02/2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tập tin đính kèm:
Trương Quốc Tuấn - VPTK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.809
Truy cập hiện tại 98