Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26-12-2023)
Ngày cập nhật 20/12/2023

Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2023) có chủ đề "Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước".

Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 có chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12, Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Phường Đúc đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động cụ thể với mục tiêu tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số; tạo sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình dân số và phát triển; kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh, sơ sinh; những nội dung trọng tâm triển khai trong tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023; tầm quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân…Chúng ta cần nhận thức rõ, tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn có vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề bảo đảm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần trước khi kết hôn, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị sức khỏe để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số phường nói riêng và thành phố nói chung”

Hiện nay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số đang ở mức báo động. Chất lượng dân số chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em còn gặp nhiều khó khăn; trẻ em sinh ra suy dinh dưỡng, thấp còi, mắc các dị, tật bẩm sinh còn nhiều vấn đề cần quan tâm...Từ thực tế trên, đòi hỏi phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác dân số hiện nay. Trong đó, cần tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, tinh thần Đại hội XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023 với chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước” nhằm tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Đây không chỉ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là thực hiện trách nhiệm đối với tương lai, hạnh phúc gia đình của chính mình và toàn xã hội.

 

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người và phải là con người có sức khỏe và trí tuệ. Công tác Dân số - KHHGĐ đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ những năm đầu của thập kỷ 60, với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP 26/12/1961 của Hội đồng chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định đã nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận gia đình, để cho việc nuôi dậy con được chu đáo.  

Với mục đích nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; động viên được tinh thần tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành cũng như các cơ quan phối hợp; sự hưởng ứng tích cực của người dân; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông khác. Các khẩu hiệu truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam gồm: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì tương lai hạnh phúc của chính bạn; Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số; Hãy để việc sinh con trai hay gái theo quy luật tự nhiên; Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Không kết hôn cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi; Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 47/NQ/TW của Bộ Chính trị về  việc tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện chính sách Dân Số và kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục về Dân Số, kết hợp với việc thực hiện có hiệu quả CSSKSS/KHHGĐ, tăng cường vai trò quan tâm của gia đình, thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo tính bền vững chương trình dân số tiến tới ổn định quy mô dân số, bảo đảm cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Gia đình ít con sẽ đem lại lợi ích gì?

Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là sự cố gắng có ý thức của các cặp vợ chồng nhằm điều chỉnh số con mong muốn và khoảng cách giữa các lần sinh. KHHGĐ không chỉ là sử dụng các biện pháp để tránh thai, ngoài ý muốn mà còn là những cố gắng của các cặp vợ chồng hiếm muộn để có thai và sinh con.

Khi thực hiện KHHGĐ có những lợi ích trực tiếp đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ em như: Tránh được những hao tổn về sức khỏe của bà mẹ do phải thường xuyên mang thai, đẻ nhiều, đẻ dày. Sau sinh trong thời gian nuôi con nhỏ chưa có điều kiện chăm sóc bản thân, để phục hồi lại sức khoẻ lại tiếp tục mang thai. Khi thực hiện KHHGĐ, người mẹ có điều kiện chăm sóc con, từ đó Trẻ em ít bị ốm đau và được chăm sóc tốt hơn. Người phụ nữ nên sinh con đầu lòng muộn hơn sau  22 tuổi, lúc đó người phụ nữ đó trưởng thành về cơ thể và về mặt xã hội, đứa con sinh ra sẽ khỏe mạnh thông minh và được chăm sóc tốt. Tuổi sinh đẻ của phụ nữ tốt nhất là từ 22 đến 35 tuổi. Khoảng cách giữa hai lần sinh càng thưa, ít nhất sau 3 - 5 năm, giúp cho bà mẹ và trẻ em khỏe mạnh và người mẹ được phục hồi sau khi sinh, đứa con cũng  được chăm sóc tốt hơn. Đẻ ít và đẻ thưa làm cho thể chất và tinh thần của người mẹ được cải thiện, và ít phải lo lắng. Cả mẹ và con đều có cơ hội sống tốt hơn. Từ đó giảm được tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em.

:

Khi thực hiện tốt KHHGĐ:

Đối với gia đình: Có một cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc; Mỗi một đứa con, đều có được sự nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáocó điều kiện chăm sóc dạy dỗ con cái các em không bị lôi kéo ăn chơi hư hỏng, giúp các em có cơ hội tốt hơn để học hành và phát triển. Từ đó cha mẹ có nhiều thời gian để chia sẻ hạnh phúc vợ chồng. Không nên sinh con quá muộn khi tuổi cha mẹ đó cao trên 35 tuổi, khi sinh con dễ bị khuyết tật. Bên cạnh đó còn giúp cho các cặp vợ chồng không có con, điều trị bệnh hiếm muộn vô sinh. Sinh con ít, góp phần tăng kinh tế gia đình: Ngăn ngừa được sự nghèo túng. Giúp cho các gia đình, có điều kiện sắm thêm đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống. Gia đình có cơ hội được hưởng sự giáo dục tốt, chăm sóc y tế và vui chơi giải trí nhiều hơn. Cha mẹ có thể tiết kiệm tiền cho tuổi già. Góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, văn minh. Hiện nay, mỗi năm việc thực hiện các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ ở tỉnh ta ngày càng đang trên đà phát triển.

Lợi ích của việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản: Nói đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản chúng ta cần hiểu thêm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản là gì? Cụ thể chăm sóc sức khoẻ sinh sản là chăm sóc những gì và đem lại những lợi ích như thế nào? Vấn đề nầy hiện nay được sự quan tâm của toàn xã hội.

 Trước hết chúng ta tìm hiểu sức khoẻ sinh sản là gì? "Sức khỏe sinh sản là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất tinh thần và xã hội chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật mà còn là sự an toàn về sức khoẻ tình dục nữa”.  Sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hoá gia đình là một trong những nội dung của dân số và phát triển, là vấn đề quan tâm hàng đầu của thế kỷ 20 trên toàn thế giới. Như chúng ta đó biết sức khoẻ sinh sản là vốn quý nhất của con người, vì thế việc quan tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản là vấn đề không thể thiếu được trong đời sống xã hội hiện nay, mang lại lợi ích trước mắt cũng như lâu dài. 

Vì thế chúng ta cần quan tâm những vấn đề cụ thể như sau:

     1/ Thực hiện tốt làm mẹ an toàn, chăm sóc sàng lọc trước sinh, khám thai định kỳ, mục đích theo dõi sức khoẻ bà mẹ và quà trình phát triển thai nhi, phát hiện dị tật sơ sinh, bệnh tật mẹ và xử trí kịp thời những tai biến có thể xảy ra trong quá trình mang thai và sau sinh. Trong thời gian nầy thai phụ nên được nghỉ ngơi, tránh lao động nặng và làm việc quá sức, vệ sinh thai nghén, ăn uống dinh dưỡng tránh ăn những thức ăn có chất kích thích như cà phê, rượu, bia, các chất cay, và thức ăn có nhiều muối. Làm tốt vấn đề nầy chúng ta yên tâm là có những đứa con thông minh khoẻ mạnh và phát triển.

    2/ Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, hiện nay các biện pháp tránh thai đều mang lại hiệu quả tránh thai cao, và có sẳn nhiều phương tiện tránh thai tại  các cơ sở y tế như: Vòng tránh thai, thuốc tiêm, thuốc uống, thuốc cấy, bao cao su và đình sản và mỗi gia đình chỉ nên có từ 1-2 con.

    3/ Khám phụ khoa định kỳ 3, 6 tháng một lần, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời, soi cổ tử cung, xét nghiệm tế bào âm đạo, tầm soát ung thư cổ tử cung nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Thực hiện tốt những vấn đề trên nhằm bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho cả mẹ và con, giảm tai biến sản khoa, giảm tử vong sơ sinh và tử vong mẹ. Đồng thời để có thời gian chăm sóc nuôi dạy chúng nên người, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

Khám thai định kỳ, thực hiện tốt sàng lọc sơ sinh. Kế hoạch hóa gia đình là trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng - hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn. Dừng lại ở hai con để nuôi, dạy cho tốt. Nam giới cũng có trách nhiệm như phụ nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và nuôi dạy con cái. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khỏe mẹ, khỏe con, gia đình hạnh phúc. Vì hạnh phúc tương lai của chính mình, hãy bảo vệ sức khỏe sinh sản. Dân số ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - văn hoá xã hội. Vì vậy, mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội cần thực hiện mô hình gia đình ít con, no ấm, hạnh phúc.

Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình mọi ng­ười có cơ hội học tập, hiểu biết, nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn về xã hội hiện đại, có điều kiện trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.163
Truy cập hiện tại 143