Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Phường
Ngày cập nhật 20/12/2023

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Phường thời gian tới, vừa qua UBND Phường đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Phường Phường Đúc.

 

Theo đó, UBND phường đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện gồm một là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) và pháo, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến quy định của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo bằng các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền miệng; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội; thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chính trị - xã hội; tuyên truyền cổ động qua pano, áp phích; tổ chức thi tìm hiểu Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực lên án, tố giác đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. 

Thứ hai là đẩy mạnh công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo, trong đó tổ chức các đợt cao điểm có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCNT và pháo thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động tập trung và tuyên truyền, vận động cá biệt. Thành lập và công khai các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT và pháo lưu động tại các điểm sinh hoạt khu dân cư hoặc tại trụ sở cơ quan Nhà nước để Nhân dân tự giác giáo nộp. Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp khuyến khích người dân tự giác giao nộp phù hợp với đặc điểm tâm lý, điều kiện, tình hình thực tế của từng nhóm đối tượng cụ thể. 
Ba là triển khai động bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, xâm nhập các loại VK, VLN, CCHT và pháo vào địa bàn, các địa bàn lân cận, giáp ranh. 
Bốn là nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xác minh, giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các vụ án, vụ việc liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo. Công khai xử lý hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo làm “điểm” để tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung trong toàn xã hội.

Năm là tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện.
Chủ tịch UBND Phường giao cho Công an Phường chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND Phường theo dõi, chỉ đạo. Chỉ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tập trung đối với các đối tượng nghi vấn để vận động thu hồi. Huy động lực lượng, triển khai động bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.  Kịp thời tham mưu UBND Phường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn Phường. Đồng thời phê bình, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.818
Truy cập hiện tại 100