Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
UBND thành phố Huế có thông báo số 305/TB-UBND ngày 05/10/2023 Về việc tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất 2024 của thành phố Huế
Ngày 04/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 (có file kèm theo)

Ngày 06/3/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch 77/KH-UBND về Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị liên quanvề đồ án Quy hoạch chung Đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

link góp ý: https://sxd.thuathienhue.gov.vn/?gd=5&cn=217&tc=2069

(Có các file kèm theo phía bên dưới)

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 325.608
Truy cập hiện tại 12