Thông tin chỉ đạo, điều hành
ngày 30/11/2023, UBND phường Phường Đúc  ban hành Quyết định 144/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022 của phường
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ngày 15/3/2023, UBND phường ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Phường Phường Đúc (có file kèm theo phía...
ngày 15/3/2023, UBND phường ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phường Phường Đúc (có file kèm theo phía dưới)
ngày 09/3/2023, UBND phường ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (có file kèm...
ngày 06/3/2023, UBND phường ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Phường Đúc năm 2023 (có file kèm theo)
UBND phường ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 Ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong cơ quan phường Phường Đúc
UBND phường ban hành Quyết định 1502/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 về Quy chế văn hoá công sở Phường Phường Đúc
UBND phường ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 V/v Ban hành nội quy Phòng làm việc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường Phường Đúc
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân trên địa bàn phường Phường Đúc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 325.616
Truy cập hiện tại 11