Thông tin dự án
THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách thứ tự ưu tiên tái định cư và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư để các hộ gia đình, cá nhân biết trước khi tổ chức bốc thăm nhận đất, , dự án đường Nguyễn Hoàng...
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Huế  
THÔNG BÁO Về việc kế hoạch chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc, thành phố Huế.  
THÔNG BÁO Về việc kế hoạch chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Tuyến đường dọc bờ sông hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường...
QUYẾT ĐỊNH 12408/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2023 V/v phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh, bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến...
23 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ UBND thành phố Huế ban hành Quyết định từ 12420 đến 12445/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 về việc Về việc giao đất tái định cư cho các hộ Ông Nguyễn Cang Cường, Nguyễn Văn Du, Ông Dương Văn Quang và...
UBND thành phố ban hành Quyết định số 11832/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường...
43 QUYẾT ĐỊNH về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng UBND thành phố Ban hành Quyết định số 11833 đến 11875/ QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội...
UBND thành phố Huế có Quyết định 12035, 12036 ngày 28/12/2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (có kèm theo file) "Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn...
  QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ và phương án tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên (phía Tây), thành phố Huế  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 742.823
Truy cập hiện tại 25