QUY CHẾ HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC NĂM 2024
Ngày cập nhật 23/01/2024
QUY CHẾ

HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT

PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC NĂM 2024

( Kèm theo quyết định số111-QĐ/ĐU ngày 10/01/2024)

 

 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Đối tượng và thời gian tổ chức Hội thi:

a/ Đối tượng tham gia: Là cán bộ cốt cán và nhân dân 9 tổ dân phố.

Mỗi đội, gồm 05 người (có nam, có nữ).

b/ Thời gian tổ chức Hội thi:

Hội thi được tổ chức vào ngày 04 và  ngày 05 tháng 02 năm 2024 ( nhằm ngày 25 và 26 tháng Chạp – năm Quý Mão).

2. Thể thức hội thi:

a/ Phần gói: Các đội dự thi gói bánh theo yêu cầu của Ban tổ chức sao cho nhanh, đẹp và đồng đều.

b/ Phần nấu: Các đội dự thi tự nhóm bếp và nấu đến khi bánh chín không bị biến dạng, bị ngấm nước vào bên trong, ngon, võ bánh xanh, đẹp mắt.

II. QUY ĐỊNH VỀ BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ, ĐỘI THI, CỔ ĐỘNG VIÊN:

1. Ban tổ chức hội thi:

- Thành phần Ban tổ chức Hội thi: Các vị trong Khối dân vận, Ban thường trực UBMT và mời đại diện HĐND, UBND, công chức phường. Số lượng thành viên Ban tổ chức không quá 22 người.

- Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Hội thi theo chương trình, kế hoạch đã định.

- Cùng với ban giám khảo quyết định thứ hạng các đội thi và giải thưởng của hội thi.

- Giải quyết công việc phát sinh trong Hội thi.

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cao nhất trong việc thực hiện Quy chế Hội thi.

2. Ban giám khảo:

Ban giám khảo gồm các thành viên của ban tổ chức và mời đại diện một số đội thi tham gia ban giám khảo.

- Số lượng Ban giám khảo là 5 người.

- Các thành viên Ban giám khảo làm việc phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công tâm, chính xác; Trưởng ban giám khảo chịu trách nhiệm về kết quả Hội thi.

- Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm độc lập theo quy định của biểu điểm, điểm thi được chấm bằng bảng điểm.

3. Tổ thư ký:

- Tổ thư ký có 3 người, là người có khả năng ghi chép, tổng hợp nhanh, chính xác; Có trách nhiệm theo dõi, ghi chép điểm thi của các đội, tính điểm, hệ số, tổng hợp điểm, xếp loại kết quả chung của từng đội thi để báo cáo Ban tổ chức và ban giám khảo hội thi.

- Theo dõi và ghi biên bản Hội thi.

4. Đội thi:

- Đội thi: Mỗi đội thi, gồm 5 thành viên chính thức (có nam, có nữ). Danh sách đội thi phải đăng ký với ban tổ chức trước ngày 29/01/2024.

- Thành viên chính thức của đội thi mới được dự thi. Khi thành viên chính thức vì lý do đột xuất không thể tham dự được thì mới cử thành viên dự bị thay thế. Việc thay đổi thành viên chính thức phải báo cáo với ban tổ chức và được Ban tổ chức chấp nhận.

Trang phục của thí sinh: Phải đảm bảo lịch sự, trang nhã, khuyến khích trang phục truyền thống, đồng phục đội thi.

* Trong quá trình dự hội thi:

- Các thí sinh và khán giả phải chấp hành đúng quy chế Hội thi, bảo đảm trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ XÉT THƯỞNG:

1. Cách thức đánh giá kết quả:

- Biểu điểm: Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 và 20; điểm lẻ là 0,5

- Cách thức tính điểm:

Ban tổ chức chuẩn bị biểu điểm và bảng điểm. Mỗi tổ giám khảo chấm điểm độc lập / phần thi. Điểm tối đa là 100 điểm/giám khảo.

* Điểm thi gói bánh chưng, bánh tét:

+ Chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ:       10 điểm

+ Gói nhanh                                           20 điểm

+ Gói đẹp, đúng kích cỡ                         20 điểm

+ Bánh đẹp, ngon                                   20 điểm  

+ Trang trí                                               20 điểm 

+ Vệ sinh                                                10 điểm

- Điểm của mỗi phần thi là tổng số điểm của các giám khảo và kết quả thi của mỗi đội là tổng số điểm của các phần thi.

* Trường hợp các đội bằng điểm nhau của 3 đội có số điểm dẫn đầu, Ban giám khảo sẽ họp và quyết định để xếp thứ hạng.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- Căn cứ vào kết quả đánh giá của ban giám khảo, ban tổ chức Hội thi xếp loại và khen thưởng cho các giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

 

Nguồn: Đảng uỷ Phường Đúc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.797
Truy cập hiện tại 96