Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 02/01/2024

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường 6 tháng đầu năm 2024

 

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

-UBND phường tổ chức tiếp dân vào ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần và đột xuất

- Chủ tịch UBND phường tiếp công dân vào ngày thứ 6 hàng tuần tại Phòng Chủ tịch UBND thuộc Trụ sở UBND  phường – 214 Bùi Thị Xuân – TP. Huế (có lịch chi tiết kèm theo).

Thời gian:

Sáng: Từ 8giờ 00 phút đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

          Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Cán bộ, Công chức được phân công sắp xếp công việc để trực tại phòng tiếp dân và có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan cho Lãnh đạo tiếp công dân./.

LỊCH TIẾP DÂN CỦA TỔ TIẾP CÔNG DÂN VÀ LÃNH ĐẠO

UBND PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01 /TB-UBND ngày   02 tháng 01 năm 2024)

NGÀY TIẾP

LÃNH ĐẠO TIẾP

CBCC TIẾP

Thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2024

Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND phường

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 5/1

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 12/1

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 19/1

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 26/1

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

2/2

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 9/2

(nghỉ tết Nguyên Đán)

 

 

Thứ 6

ngày 16/2

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 23/2

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 01/3

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 8/3

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 15/3

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 22/3

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

Ngày 29/3

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 5/4

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 12/4

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 19/4

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

Ngày 26/4

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 3/5

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

Ngày 10/5

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 17/5

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 24/5

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 31/5

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 7/6

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 14/6

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 21/6

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

Thứ 6

ngày 28/6

Đ/c Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND

Trương Quốc Tuấn

CC VP-TK phường;

Trần Minh Tuấn

CC Địa chính-Xây dựng

Trương Thành Luân

CC Tư pháp – Hộ Tịch

 

 

 

 

TQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.772
Truy cập hiện tại 91