Phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số
Ngày cập nhật 24/01/2024

Ngày 22/12/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 421/KH-UBND phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền về chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng các nền tảng số giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy hoàn thành các nội dung trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Tập trung các nội dung cụ thể sau:

Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương. Tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; lợi ích của việc chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số trong việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông tin tuyên truyền những chính sách về hỗ trợ điện thoại thông minh và hỗ trợ cước sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập cho hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và các chương trình hỗ trợ từ tỉnh và các Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh. Truyền thông, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số. Xây dựng Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyên truyền về việc nhập khẩu, phân phối, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất của các tổ chức, cá nhân trên thị trường phải được tích hợp công nghệ 4G theo Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy cập vô tuyến. Truyền thông về chủ trương tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông các huyện thị xã, thành phố Huế chủ trì thực hiện nội dung Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, các Doanh nghiệp viễn thông chủ trì thực hiện Truyền thông trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Hue-S. Giao các doanh nghiệp viễn thông chủ trì truyền thông trực tiếp. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ Tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng các nền tảng số.

Kế hoạch nhằm cung cấp thông tin, tài liệu, kiến thức về các chủ trương, định hướng của tỉnh về chuyển đổi số trên 03 trụ cột: chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số với mục tiêu: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á (Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến 2045). Hướng dẫn các kỹ năng, thao tác sử dụng các nền tảng số trên điện thoại thông minh đảm bảo hiệu quả, lan tỏa tích cực. Cung cấp các thông tin chính sách của nhà nước, các đơn vị có liên quan về sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện thoại thông minh và nền tảng số trên địa bàn tỉnh để phát triển phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Nguồn: cỗng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.857
Truy cập hiện tại 103