HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN DIỄN RA TỪ NGÀY 20/6/2024
Ngày cập nhật 08/05/2024

HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN DIỄN RA TỪ NGÀY 20/6/2024

(CTTĐT) - Theo kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.
 
 

Hội thi nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tạo sự lan tỏa trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ở file đính kèm bên dưới:

 

Tập tin đính kèm:
cỗng thong tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 738.820
Truy cập hiện tại 192