Niêm yết công khai danh sách thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư để các hộ gia đình, cá nhân
Ngày cập nhật 11/12/2023

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai danh sách thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư để các hộ gia đình, cá nhân biết trước khi tổ chức bốc thăm nhận đất,

dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc,

thành phố Huế

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

TT. PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Số:   742/TB-TTPTQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày  07 tháng 12 năm 2023

 

 

Thực hiện Quyết định số 9755/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, phường Phường Đúc, thành phố Huế (đợt 1); Ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Huế về việc giải phóng mặt bằng theo từng đợt, ưu tiên giải phóng mặt bằng trước đối với kiệt 266 Bùi Thị Xuân để làm đường dẫn lên cầu, để có mặt bằng thi công công trình kịp tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế đã thông báo các hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sớm để được hưởng các chính sách tái định cư và chính sách thưởng di dời sớm theo quy định (TB số 1538/TB-TTPTQĐ-GPMB ngày 09/11/2023). Hiện nay đã hết thời hạn bàn giao mặt bằng sớm (đợt 1), có 27 hộ (chính và phụ) đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước theo thông báo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Huế về việc tổ chức giao đất đợt 1 cho các hộ tại kiệt 266 Bùi Thị Xuân đã được phê duyệt; Căn cứ theo thời gian bàn giao mặt bằng để được hưởng chính sách ưu tiên, các trường hợp đã bàn giao mặt bằng cho nhà nước; Căn cứ Điều 31 Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh, quy định về việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở; Trong đó, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 86 Luật Đất đai, Trung tâm xây dựng phương án như sau:

- Đối với các hộ đã chấp hành việc bàn giao mặt bằng sớm theo Thông báo của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các trường hợp đã bàn giao mặt bằng được ưu tiên chọn vị trí đất theo quy định.

- Thứ tự sắp xếp các trường hợp đã bàn giao mặt bằng theo ngày giờ bàn giao mặt bằng, hộ bàn giao trước ưu tiên trước.

- Những hộ cùng ngày giờ bàn giao thì sắp xếp thứ tự theo vị trí đất thu hồi, vị trí 1 trước, đến vị trí 2, vị trí 3,…, diện tích đất ở thu hồi lớn trước, nhỏ sau, ...

- Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thì sắp xếp thứ tự bốc thăm theo thứ tự diện tích đất ở bị thu hồi lớn trước, nhỏ sau.

Về quỹ đất tái định cư:

- Quỹ đất để bốc thăm đợt 1 gồm 51 lô, phân thành 4 nhóm:

+ Nhóm 1: Mặt tiền đường Đồng Khởi 26m; Gồm 02 lô: 532, 449 (185,5m2)

+ Nhóm 2: Mặt tiền đường Nguyễn Thị Định 19,5m; Gồm 04 lô khu D: 460, 664, 665, 666 (100m2).

+ Nhóm 3: Mặt tiền đường Bông Văn Dĩa, Hà Văn Chúc, Gồm 29 lô, trong đó 05 lô khu A: 551, 552, 553, 555, 560 (100m2); 11 lô khu C (631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 598, 601, 602 (100m2); 13 lô khu D (456, 581, 587, 588, 589, 590, 591, 658, 659, 660, 661, 662, 663 (100m2).

+ Nhóm 4: Gồm 16 lô; Trong đó Mặt tiền đường Trường Đồng 06 lô khu M diện tích 103m2: các lô số 82 (M26.2), 83 (M27.1), 84 (M27.2), 85 (M28.1), 86 (M28.2), 87 (M29.1); Khu dân cư Bàu Vá 4 có 10 lô diện tích 96m2, gồm các lô số: E-12.1, E-13.1, E-14.1, E-15.1, E-16.1, E-17.1, E-18.1, E-19.1, E-21.1, E-22.1 (chưa đặt tên đường)

(Sơ đồ vị trí các thửa đất tái định cư, Danh sách các nhóm được niêm yết tại UBND phường Phường Đúc)

Về giá giao đất tái định cư:

- Đối với các lô đất tại khu dân cư Bàu Vá 4, phường Phường Đúc và Trường An (chưa đặt tên đường):

+ Một mặt tiền đường quy hoạch 12 mét, giá giao đất 4.255.000 đồng /1m2;

+ Một mặt tiền đường quy hoạch 13 mét, giá giao đất 4.255.000 đồng /1m2;

(Hệ số áp dụng đã được niêm yết tại Thông báo 1538/TB-TTPTQĐ ngày 09/11/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế)

- Đối với các khu vực còn lại đã được niêm yết giá tại Thông báo 1538/TB-TTPTQ ngày 09/11/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế; Diện tích theo thực tế và phù hợp khoản 2 Điều 30, QĐ50.

 (Kèm theo Danh sách các nhóm; thứ tự ưu tiên

và thứ tự bốc thăm nhận đất tái định cư)

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế niêm yết công khai danh sách sắp xếp thứ tự ưu tiên và thứ tự bốc thăm để các hộ gia đình, cá nhân biết trước khi tổ chức bốc thăm (Về thời gian bốc thăm sẽ có giấy mời cụ thể sau).

Thời gian niêm yết: - Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/12/2023

Địa điểm niêm yết:  - Trụ sở UBND phường Phường Đúc

    - Tại điểm sinh hoạt dân cư

    - Gửi trực tiếp đến từng hộ gia đình, cá nhân có   

      đất, tài sản thu hồi đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện.

DANH SÁCH SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN, THỨ TỰ BỐC THĂM NHẬN ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TỎA TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG VÀ CẦU VƯỢT SÔNG HƯƠNG, PHƯỜNG PHƯỜNG ĐÚC, THÀNH PHỐ HUẾ (Đợt1).
(Kèm theo Thông báo số              /TB-TTPTQĐ ngày         /12/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế)
TT Số HS Họ và tên Tổng diện tích đất đang sử dụng
(m2)
DT đất thu hồi
(m2)
DT nhà ở xây dựng bị thu hồi
(m2)
Kết quả bồi thường về đất Vị trí đất
Phương án
giao đất
tái định cư
(lô)
Bàn giao mặt bằng
Đất ở
(m2)
Đất nông nghiệp liền kề
(m2)
Không bồi thường
(m2)
I   DANH SÁCH ƯU TIÊN VỊ TRÍ THUẬN LỢI CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM                  
  2 hộ Nhóm 1: Hộ vị trí mặt tiền Bùi Thị Xuân và hộ có diện tích đất ở thu hồi lớn trên 300m2 ; Tái định cư mặt tiền đường Đồng Khởi; Gồm 02 lô: 532, 449 (185,5m2))
1 38 Ông Nguyễn Cang Cường, địa chỉ 9/4/266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 171.7 171.7 158.9 170.0 0.0 1.7 Vị trí 1 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 12/11/2023
2 2 Nguyễn Văn Du, địa chỉ 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc 690.2 690.2 158.6 364.2 362.0 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
  1 hộ Nhóm 2: Hộ vị trí mặt tiền Bùi Thị Xuân có diện tích thu hồi dưới 100m2; TDC mặt tiền đường Nguyễn Thị Định 19,5m; Gồm 04 lô khu D: 460, 664, 665, 666 (100m2))
3 60 Ông Dương Văn Quang và các đồng thừa kế của bà Nguyễn Thị Hạt, địa chỉ 268 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 32.2 32.2 28.6 30.0 0.0 2.2 Vị trí 1 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 09h00
 ngày 22/11/2023
  18 hộ Nhóm 3: Hộ chấp hành bàn giao mặt bằng sớm, tái định cư các đường Bông Văn Dĩa, Hà Văn Chúc, Gồm 29 lô,  trong đó 05 lô khu A: 551, 552, 553, 555, 560 (100m2); 11 lô khu C (631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 598, 601, 602 (100m2); 13 lô khu D (456, 581, 587, 588, 589, 590, 591, 658, 659, 660, 661, 662, 663,  (100m2))
4 15 Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Văn Vân - Phạm Thị Chịch, địa chỉ 11 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc. 332.6 332.6 - 200.0 132.6 0.0 Vị trí 2 01 lôKhoản 8
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 13/11/2023
5  15/1 Ông, bà Nguyễn Anh Ngọc - Đặng Thị Tâm Phương, địa chỉ 11 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Vân (hs 15) 101.3     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 13/11/2023
6 27 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, địa chỉ 02 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 52.5 52.5 51.0 52.5 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 16/11/2023
7 26 Bà Trần Thị Liên, địa chỉ 04 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc. 43.5 43.5 41.9 43.5 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 16/11/2023
8  2/1 Ông, bà Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Phương Dung, địa chỉ 23 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất ông Nguyễn Văn Du (hs 02) 101.0         01 lô Khoản 9
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
9  2/2 Ông Nguyễn Vân Du, địa chỉ, 21 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất ông Nguyễn Văn Du (hs 02) 81.4         01 lô Khoản 9
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
10 9 Ông Nguyễn Thành Duy, địa chỉ 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 299.4 299.4 62.7 94.9 204.5 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
11 18 Ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ 9 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 123.5 123.5 63.1 70.5 53.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
12 22 Ông Nguyễn Anh Tuấn, địa chỉ 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân. 81.9 81.9 75.51 81.90 0.0 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
13 7 Bà Đào Thị Thùy Trang, bà Đào Thị Ngọc Ánh, địa chỉ 17 kiệt 266 Bùi Thị Xuân,  phường Phường Đúc. 69.2 69.2 48.8 50.9 18.3 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 18/11/2023
14  15/2 Bà Nguyễn Thị Thúy, địa chỉ 13 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất đồng thừa kế ông Nguyễn Văn Vân 80.4         01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 15h00
 ngày 19/11/2023
15 43 Ông, bà Phan Quý Dũng - Nguyễn Thị Cẩm, địa chỉ 03 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 102.0 101.6 74.0 102.0 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 09h00
 ngày 20/11/2023
16 10 Ông Trương Lang, thôn Hải Thành, xã Phong Hải, huyện Phong Điền. 238.0 238.0 81.0 50.0 184.0 4.0 Vị trí 3 01 lôKhoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 16h00
 ngày 26/11/2023
17 25 Ông, bà Đinh Quang Thắng - Trần Thị Vinh, địa chỉ 5 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 100.1 100.1 60.6 101.1 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 27/11/2023
18 126 Ông Lê Công Bảo Hoàng, địa chỉ 9/4 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 37.4 37.4 34.23 37.40 0.0 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 10h00
 ngày 27/11/2023
19  19/1 Ông, bà Nguyễn Văn Hải - Nguyễn Thị Quy, địa chỉ 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất ông Nguyễn Văn Chơn (hs 19) 48.0     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 10h00
 ngày 28/11/2023
20  19/2 Ông, bà Nguyễn Văn Huy - Nguyễn Huyền Đoan Trúc, địa chỉ 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất ông Nguyễn Văn Chơn (hs 19) 47.0     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 10h00
 ngày 28/11/2023
21 14 Các đồng thừa kế của ông bà Hồ Văn Lùn - Nguyễn Thị Sáo, địa chỉ 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 197.3 197.3 38.9 197.3 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lôKhoản 8
Điều 29, QĐ50
BGMB lúc 11h00
 ngày 02/12/2023
  6 hộ Nhóm 4: Hộ phụ chấp hành bàn giao mặt bằng sớm, tái định cư Lịch Đợi 2 đường Trường Đồng, Gồm 16 lô; Trong đó 06 lô khu M (103m2): 82 (M26.2), 83 (M27.1), 84 (M27.2), 85 (M28.1), 86 (M28.2), 87 (M29.1); Khu Bàu Vá 4 (Gồm 10 lô (E-12.1, E-13.1, E-14.1, E-15.1, E-16.1, E-17.1, E-18.1, E-19.1, E-21.1, E-22.1 (96m2)
22  27/1 Bà Nguyễn Tuyết Mai Linh, địa chỉ 02 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Ở cùng nhà đất của mẹ là Nguyễn Thị Tuyết Mai (hs 27) -     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 15h00
 ngày 16/11/2023
(theo hộ chính)
23  26/1 Ông, bà Nguyễn Thị Sương - Nguyễn Viết Quang Tú, địa chỉ 04 kiệt 266 Bùi Thị Xuân. Ở cùng nhà đất của mẹ là Trần Thị Liên (hs 26) -     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 15h00
 ngày 16/11/2023
(theo hộ chính)
24  25/1 Ông, bà Đinh Chiến Hùng - Nguyễn Thị Diễn Thử, 05 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Ở cùng nhà đất của bố Trần Quang Thắng
(hs 25)
-     01 lô Khoản 2 Điều 9, QĐ50 BGMB lúc 10h00
 ngày 27/11/2023
(theo hộ chính)
25  14/1 Ông Hồ Văn Bình và đồng thừa kế bà Trần Thị Thanh Vân, địa chỉ 15A kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Ở cùng nhà đất của các đồng thừa kế của ông bà  Hồ Văn Lùn-Nguyễn Thị Sáo
(hs 14)
-     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 11h00
 ngày 02/12/2023
(theo hộ chính)
26  14/2 Ông, bà Hồ Văn Sinh - Tạ Thị Thanh Xuân, 1địa chỉ 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Ở cùng nhà đất của các đồng thừa kế của ông bà  Hồ Văn Lùn - Nguyễn Thị Sáo
(hs 14)
-     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 11h00
 ngày 02/12/2023
(theo hộ chính)
27  14/3 Ông, bà Hồ Văn Huy - Nguyễn Thị Thỏa, địa chỉ 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Ở cùng nhà đất của các đồng thừa kế của ông bà  Hồ Văn Lùn - Nguyễn Thị Sáo
(hs 14)
-     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
BGMB lúc 11h00
 ngày 02/12/2023
(theo hộ chính)
II 5 hộ DANH SÁCH BỐC THĂM NHẬN ĐẤT (các lô còn lại của nhóm 3):                  
    5 hộ (các lô còn lại của nhóm 3)
28 8 Ông, bà Phạm Hữu Ánh - Chế Thị Lê, địa chỉ 15 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 245.7 245.7 130.9 200.0 45.7 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
29 23 Các đồng thừa kế của ông, bà Tôn Thất Tân - Lê Thị Mai, địa chỉ 7 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 227.9 227.9 90.39 200.0 27.9 0.0 Vị trí 2 01 lôKhoản 8
Điều 29, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
30 19 Ông, bà Nguyễn Văn Chơn - Nguyễn Thị Tân Mão, địa chỉ 09 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 179.5 179.5 43.2 129.5 50.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
31 41 Ông, bà Dương Văn Vinh - Ngô Thị Vững, địa chỉ 01 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 70.3 70.3 65.0 70.3 0.0 0.0 Vị trí 2 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
32 1 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, địa chỉ 19 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. 114.7 114.7 - 40.0 74.7 0.0 Vị trí 3 01 lô Khoản 1
Điều 9, QĐ50
Chưa xây nhà
    01 hộ (các lô còn lại của nhóm 4)
33  41/2 Ông, bà Dương Minh Huy - Ngô Thị Huệ, địa chỉ 01 kiệt 266 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc. Nhà ở trên thửa đất đồng thừa kế ông Dương Văn Vinh
(hs41)
-     01 lô Khoản 2
Điều 9, QĐ50
Chưa bàn giao mặt bằng
    Tổng cộng: 33 lô (20 hộ bị thu hồi đất và 13 hộ phụ)                  

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.914
Truy cập hiện tại 114