Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (Dự án Dã Viên)
Ngày cập nhật 29/12/2023

UBND thành phố Huế có Quyết định 12035, 12036 ngày 28/12/2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (có kèm theo file)

"Các đồng thừa kế của ông bà Nguyễn Thị Tiếp - Lê Văn Hà. ĐC Tổ dân phố 5, cồn Dã Viên, Phường Đúc, thành phố Huế" "Ông, bà Lê Văn Dũng - Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Đc: Tổ dân phố 5, cồn Dã Viên, Phường Đúc, thành phố Huế"

1.Thu hồi diện tích đất 5482.8m2 do Các đồng thừa kế ông, bà Nguyễn Thị Tiếp - Lê Văn Hà đang sử dụng đất tại thửa đất số 20, 21 tờ bản đồ 08 (bản đồ địa chính), tọa lạc tại tổ dân phố 5 cồn Dã Viên, phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 24, tờ bản đồ số 1 được thể hiện tại bảng kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm kỹ thuật công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022;

Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên (phía Tây), thành phố Huế;

2.Thu hồi diện tích đất 8638.6m2 ông, bà Lê Văn Dũng – Nguyễn Thị Bạch Tuyết đang sử dụng đất tại tờ bản đồ 07; tờ số 08 (bản đồ địa chính là đất UBND phường quản lý), tọa lạc tại phường Phường Đúc, thành phố Huế;

Giới hạn thửa đất thu hồi số 03, 25, 27, 28 tờ bản đồ số 1 được thể hiện tại bảng kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất do Trung tâm kỹ thuật công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường lập năm 2022;

Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên (phía Tây), thành phố Huế;

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 715.072
Truy cập hiện tại 129