tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất 2024 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 06/10/2023

UBND thành phố Huế có thông báo số 305/TB-UBND ngày 05/10/2023 Về việc tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất 2024 của thành phố Huế

theo đó:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 350/TNMT-QLĐĐ ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn trình tự thực hiện viêc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Huế theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật; UBND thành phố Huế đăng tải Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Huế tại Cổng thông tin điện tử Thành phố (theo địa chỉ: www.huecity.gov.vn) để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

UBND thành phố Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc Thành phố được biết để có ý kiến góp ý; đồng thời thông báo cho nhân dân biết đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Huế.

Thời gian lấy ý kiến:  Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 09/11/2023.

Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố theo địa chỉ: Tầng 4, Nhà A - Trụ sở Trung tâm Hành chính thành phố Huế (24 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế) hoặc thông qua địa chỉ email: tnmt.tphue@thuathienhue.gov.vn.

UBND thành phố Huế thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố được biết./.

(có các file kèm theo bên dưới)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 742.823
Truy cập hiện tại 26