Niêm yết đợt 5 công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án công trình: Tuyến đường dọc bờ Sông Hương( Phía nam)
Ngày cập nhật 25/12/2023

THÔNG BÁO

Niêm yết đợt 5 công khai phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án công trình: Tuyến đường dọc bờ Sông Hương( Phía nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, thành phố Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 5 công khai như sau: (có file kèm theo)

Dự toán giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 1.416.161.000 đồng .(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, một trăm sáu mươi mốt nghìn đồng.)

(Đính kèm phụ lục chi tiết )

* Lưu ý: Giá trị bồi thường, hỗ trợ được niêm yết theo phụ lục kèm theo thông báo, chỉ là dự toán sơ bộ để hộ gia đình, cá nhân đối chiếu và kiểm tra sai sót về mặt tên, địa chỉ, số liệu, số lượng các hạng mục được bồi thường; Giá trị bồi thường, hỗ trợ chính thức sẽ được công bố cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi giá trị dự toán này đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định (có thể tăng hoặc giảm so với giá trị dự toán khi niêm yết) và được UBND thành phố Huế phê duyệt theo đúng quy định.

Nếu hộ gia đình, cá nhân có phát hiện sai sót về tên, địa chỉ, số liệu, số lượng và các vấn đề khác (nếu có), đề nghị ghi vào phiếu ý kiến và phản ánh lại trước khi kết thúc thời hạn niêm yết để kịp thời điều chỉnh.

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất,

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết, tham gia ý kiến vào phương án trước khi trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND thành phố Huế phê duyệt để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thời gian niêm yết: - Kể từ ngày thông báo đến hết ngày .............../2023.

Địa điểm niêm yết:  - Trụ sở UBND phường Phường Đúc.

    - Tại điểm sinh hoạt dân cư nơi có đất thu hồi;

    - Gửi trực tiếp đến từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có  

      đất, tài sản bị thu hồi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo và đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất phản ánh những hạng mục, công trình kiểm kê còn thiếu sót hoặc chưa đúng theo thực tế và các vấn đề có liên quan khác (nếu có) gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế xem xét điều chỉnh, bổ sung (nếu có), hoặc giải thích chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến bồi thường hỗ trợ, tái định cư và chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.

Quá thời hạn niêm yết, nếu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có ý kiến tham gia vào phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế sẽ trình thẩm định, phê duyệt phương án và không chịu trách nhiệm về quyền lợi của các hộ do các hộ không phản ánh kịp thời, đầy đủ những hạng mục, tài sản còn thiếu sót, đồng thời không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại liên quan về sau.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 714.893
Truy cập hiện tại 115